نرم افزار مدیریت مجتمع مسکونی

 

نرم افزار مدیریت شهرک مسکونی و توریستی

با توجه به تعدد ساکنینی که در شهرک های مسکونی و توریستی زندگی می کنند و نیز طیف وسیع وظایف مدیریت در این نوع شهرک ها، مکانیزه نمودن فرآیندهای درحال انجام اهمیت بسزایی خواهد داشت. نرم ازار مدیریت شهرک ها، با امکان ارائه راهکارهای محاسبه قبوض مصرفی به ازای هر بلوک و واحد، مدیریت اطلاعات پرسنل، امکان اتصال به سیستم های کنترل تردد، ارائه گزارشات به منظور ارائه الگوی مصرف مناسب و غیره میتواند لذت زندگی در شهرکی مکانیزه را برای ساکنین و هیات مدیره فراهم نماید.

مدیریت آسان درآمدها و هزینه

بدون داشتن کوچکترین دانشی نسبت به حسابداری با سما می توانید به راحتی و تنها با چند کلیک ساده درآمدها و هزینه های شهرک خود را ثبت کنید. درآمدهایی مانند اجاره مشاعات و ... و هزینه هایی مانند هزینه تعمیرات

دسترسی به آرشیو اطلاعات کلیه ساکنین

ثبت اطلاعات ساکنین علاوه بر این که می تواند به شما در تقسیم هزینه ها به روش های مختلف کمک کند بلکه می توانید با داشتن اطلاعات دقیق از جمله شغل ساکنین، از تخصص های آنها در صورت لزوم استفاده کنید.

مدیریت واحدها

ثبت اطلاعات کاملی از واحدها اعم از متراژ و طبقه و تعداد پارکینگ و ... به همراه اطلاعات مربوط به مالک واحد و ساکنین واحد کمک می کند تا شما بتوانید تصمیمات مناسبی در مورد نحوه مدیریت مالی و اداری شهرک بگیرید.

مدیریت شارژ

این که شما هزینه ها و یا شارژ شهرک را بر چه مبنایی بین مالکین و مستاجرین تقسیم کنید به قوانین و یا تصمیمات هیات مدیره بستگی دارد. در نرم افزار کافی است بگویید این مقدار هزینه با این روش بین ساکنین به این صورت تقسیم شود. نرم افزار به طور خودکار سهم هر یک را محاسبه می کند.

تنوع گزارشات مالی

انواع گزارشات مالی ارائه شده به شما در کاهش هزینه های غیر ضروری شهرک کمک می کند. همچنین باعث شفافیت در کار مدیریت شهرک شده. گزارشهای مربوط به شارژ، درآمدها و هزینه ها ساده ترین گزارشات نرم افزار است که شما می توانید فیلترهای زیادی را بر روی آن اعمال کنید.

سوابق تعمیر نگهداری

ثبت سوابق تعمیرات و نگهداری شهرک از جمله موارد مهمی است که می تواند از تحمیل هزینه های بالا به شهرک جلوگیری کند. همچنین می توانید گزارش کلیه تعمیرات و نگهداری های انجام شده را به ساکنین ارائه دهید.

برخی از شهرک های مشتری نرم افزار سما

تهران: جنب پارک پلیس- شهرک فرهنگیان / مازندران-رویان -شهرک توریستی 335 واحدی فردوس شمال / اندیشه: فاز 3- شهرک هزار واحدی بوستان

مشاهده نمونه های بیشتر

 

ثبت و مدیریت واحدها

تعریف واحدهای شهرک مسکونی به همراه کلیه اطلاعات ثبتی و شناسه ای هر واحد به تفکیک بلوک و طبقه با ذکر تمامی ملحقات هر واحد شامل شماره کنتورها، پارکینگ ها و انباری ها

تعریف بلوک ها

تعریف بلوک ها در یک شهرک مسکونی و یا آپارتمان، امکان گزارش گیری های متعدد و مستقل برای هر بلوک ارائه میدهد، بطوریکه میتوان مدیریتی مستقل در هر بلوک ایجاد نمود

مدیریت اطلاعات مالکین و مستاجرین

ورود اطلاعات هویتی هر مالک یا مستاجر، ثبت اطلاعات تماس، اختصاص واحد به هریک از آنان موجب ایجاد یک پرونده الکترونیکی بصورت مستقل در نرم افزار خواهد شد

مدیریت هزینه ها

تعریف نامحدود سرفصل هزینه ها، ورود اطلاعات هرینه های انجام شده با امکان مشخص نمودن نحوه پرداخت مانند پرداخت بصورت چک و ضمیمه نمودن تصویر چک و فاکتور

صدور قبض بدهی

پس از محاسبه خودکار بدهی های مالکین و مستاجرین، امکان صدور قبوض بدهی با فرمت های استاندارد، مشابه سایر قبوض خدماتی به تفکیک مالک، مستاجر و واحد وجود دارد

ثبت دریافتی ها، درآمد ها و صدور رسید

تعریف نامحدود سرفصل درآمدها، ثبت کلیه درآمدهای ناشی از پرداخت مالکین و مستاجرین و نیز مدیریت سایر درآمدهای شهرک مانند اجاره سالن اجتماعات به همراه صدور رسید

ثبت سایر درآمدهای ناشی از دریافت از غیر ساکنین

ثبت و مدیریت اطلاعات درآمدهایی غیر از دریافت از مالکین و مستاجرین به نفع شهرک، مانند اجاره سالن اجتماعات، تبلیغات از طریق نرم افزار سما و یا سود بانکی حساب ها

مدیریت بدهی مالکین و مستاجرین

امکان محاسبه بدهی به تفکیک مالک و مستاجر مطابق قانون تملک آپارتمان ها، امکان ارائه صورتحسابی دقیق شامل هزینه های عمرانی و جاری را به مدیریت شهرک خواهد داد

محاسبه آبونمان مصرفی هر واحد

محاسبه میزان سهم هر واحد از آب مصرفی کل آپارتمان با قرائت و ثبت میزان مصرف کنتور تفکیکی و قبض کلی شهرک در نرم افزار امکان پذیر می باشد

تعریف فرمول بدهی

محاسبه بدهی هر واحد به گونه ای عادلانه و قابل دفاع در نرم افزار سما تعبیه شده است. روش هایی مانند براساس نفرات، متراژ واحد، درصدی از نفر متراژ، براساس طبقه و غیره

مدیریت حساب ها و صندوق های شهرک

تعریف انواع حساب های بانکی و صندوق های شهرک بصورت نامحدود با امکان مشخص نمودن مانده هر یک و صاحبان حساب

نقل و انتقال بین حساب ها

انتقال وجوه دریافتی به حساب های بانکی شهرک، پرداخت تنخواه به مدیر اجرایی شهرک به منظور امکان تهیه گزارش تفکیکی از تراکنش ها و مانده هر حساب

مدیریت مالکیت مشارکتی

مدیریت قدرالسهم هر مالک در مالکیت های مشارکتی و محاسبه سهم هریک، از هزینه ها و در نظر گرفتن میزان رای هرمالک در مجامع عمومی با احتساب هر سهم

مدیریت مالکیت چند واحدی

امکان ثبت بیش از یک واحد برای یک مالک و یا مستاجر و امکان تفکیک صورتحساب هر واحد بصورت جداگانه یا تجمیعی در سیستم مدیریت آپارتمان سما

مدیریت اطلاعات و قراردادهای پیمانکاران

ثبت اطلاعات کلیه پیمانکاران حقیقی و حقوقی به همراه اطلاعات قراردادهای هریک مانند نگهبان، سرایدار، شرکت های سرویس و نگهداری تاسیسات، آسانسور و غیره

مدیریت مستندات

امکان ضمیمه نمودن کلیه اسناد کاغذی به اطلاعات ثبت شده مانند قرارداد مستاجرین و پیمانکاران، تصویر کارت ملی، شناسنامه کلیه چک های دریافتی و یا پیش فاکتورها

محاسبه جریمه دیر کرد

با تصویب هیات مدیره، امکان تعریف درصدی از بدهی با احتساب روزهای تاخیر در تسویه آن وجود خواهد داشت. این امکان به ازای هر سرفصل در سیستم امکان پذیر می باشد

محاسبه پاداش خوش حسابی

در بخش مالی نرم افزار سما امکان تعریف درصدی از وجه پرداختی به عنوان تخفیف، درصورت تسویه زودتر از سر رسید بدهی به عنوان موردی تشویقی طراحی شده است

صدور اخطاریه

درصورت امتناع مالک یا مستاجر از تسویه بدهی و یا استفاده غیر از مشاعات، امکان صدور اخطاریه هایی جهت اطلاع و ارائه در مراجع قضایی، در نرم افزار طراحی شده است

صدور و لغو مجوزها

مواردی چون اسباب کشی، استفاده از آسانسور به منظور حمل اثاثیه، به کارگیری نگهبان، سرایدار برای امور شخصی هر واحد مستلزم صدور مجوز توسط مدیر می باشد

ثبت بازدید و سرویس تاسیسات

ثبت و نگهداری بازدید ها و سرویس های تاسیسات شهرک به بررسی عملکرد شرکت های طرف قرارداد و نیز صحت عملکرد تاسیسات کمک شایانی می نماید

مدیریت چک های دریافتی و پرداختی

ثبت چک های دریافتی و پرداختی، برگشت چک، تامین منبع پرداخت چک در سر رسید آن و نیز گزارش گردش چک ها از امکانات نرم افزار می باشد

برگزاری مجامع و رای گیری

امکان رای گیری و تشخیص رسمیت یافتن جلسات مجامع عمومی مالکین مطابق قانون تملک آپارتمان ها که تصمیمات نیم به علاوه یک متر از مالکین واحدها را قانونی می داند

اطلاعات تاسیسات و اموال شهرک

نگهداری اطلاعاتی از قبیل محل نگهداری، شناسنامه  فنی و تخصصی به همراه زمان خرید تاسیسات و اموال شهرک  ونیز شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش

سیستم امنیت، مدیریت کاربران و سطوح دسترسی

تعریف کاربران، سطوح دسترسی، استفاده از قفل سخت افزاری، کد کردن برخی اطلاعات بخشی از امکانات این نرم افزار به منظور تامین امنیت اطلاعات شهرک ها می باشد

اعلان ها و یادآوری ها

سیستم اعلان و یادآوری زمان وصول چک، پرداخت حقوق، تمدید بیمه نامه های ضروری شهرک و یا تمدید قراردادهای سرویس نگهداری بخشی از امکانات این سیستم است

دریافت خروجی اکسل از اطلاعات

اکسل با ایجاد امکاناتی چون تعریف فرمول، رسم نمودار، مرتب نمودن اطلاعات، تبدیل به ابزاری کارآمد شده است، کلیه اطلاعات نرم افزار سما نیز قابل تبدیل به اکسل می باشد

سامانه ارسال پیامک به همراه شماره اختصاصی

ارائه گزارش به مالکین و مستاجرین با استفاه از انواع ابزارها می تواند هر لحظه ایشان را در جریان رخدادهای شهرک قراردهد. ارسال صورتحساب، اطلاعات جلسات و غیره بخشی از کاربرد این سامانه می باشد

راه اندازی بات تلگرام

استفاده از ظرفیت ربات تلگرام جهت دریافت گزارشات مالی، صورتحساب، شماره تماس های ضروری شهرک، زمان جلسات، اطلاعیه ها وغیره 

تعریف متن های قابل چاپ در هریک از گزارش ها

تغییر متن های ثابت چاپ شده در گزارشات به منظور اطلاع رسانی ها و یا استفاده تبلیغاتی از آن جهت درآمد زایی شهرک از امکانات این نرم افزار می باشد